Pic 01

Leerlingen hebben wel eens extra begeleiding nodig bij het maken van hun huiswerk. Sommigen hebben moeite met plannen of samenvatten, anderen hebben een achterstand opgelopen met bepaalde vakken en weer anderen hebben vooral een rustige werksfeer nodig.

De vraag naar betaalde studiehulp is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Jaarlijks gaat er inmiddels zo'n € 70 miljoen in om. Toch kunnen veel gezinnen de extra begeleiding niet betalen. Huiswerkbegeleiding kost al gauw € 300,- per maand. Naast de economische ongelijkheid is er ook een sociale ongelijkheid. Leerlingen met een migratieachtergrond stromen bijvoorbeeld moeilijker door in het onderwijs.SCP

Om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan is er een oplossing nodig die rekening houdt met het krachtenveld tussen de leerling, de school, en de commerciële diensten. Dat is wat Stichting BijlesBureau.com doet. Al onze inkomsten uit de betaalde begeleiding worden ingezet om gratis studiehulp te geven aan sociaaleconomisch kansarme leerlingen.

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring in het geven van huiswerkbegeleiding op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Daarnaast hebben wij sinds 2009 verschillende initiatieven opgezet om sociaaleconomisch kansarme leerlingen van gratis professionele studiehulp te voorzien.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op!


Begeleiders

De begeleiders zijn universitaire studenten en/of getalenteerde leerlingen van de school. Ze worden door onze afdelingshoofd geselecteerd, opgeleid en gecoacht.

Huiswerkbegeleiding

Het doel is dat leerlingen gestructureerd en met vertrouwen huiswerk kunnen maken. Wij bieden de leerling:

  • Iedere schooldag beschikbaarheid
  • Vaste coördinator als aanspreekpunt
  • Regelmatig persoonlijke leerdoelen evalueren en bijstellen
  • Hulp bij algemene vaardigheden (plannen, samenvatten, woordjes leren)
  • Vakgerichte hulp (mini-bijlessen, controle en overhoren)
  • Rustige werksfeer
  • Two-for-one: met twee betalende leerlingen kunnen we één leerling gratis huiswerkbegeleiding geven.

Individuele bijles

Als een leerling na de bijlessen een proefwerk ingaat, dan weet hij of zij precies wat hem of haar te doen staat. De leerling is namelijk getraind om stapsgewijs opdrachten te maken.

  • Wekelijkse studiehulp
  • Vaste bijlesdocent
  • Één of meerdere vakken of vaardigheden

Andere vormen

Andere vormen van begeleiding zijn ook beschikbaar. Wij denken graag met u mee wat het beste bij uw school of instituut past.

Contact

Victor Hoornweg
Voorzitter
Tel: 06-54608115
E-mail: info@bijlesbureau.com
Website: www.bijlesbureau.com
KvK-nummer: 272.83.425
BTW: NL.8172.68.960.B01